Metropolitalny Rok Rodziny

Obchodzimy Rok Rodziny, który trwa od 1 grudnia 2013 roku do 28 grudnia 2014 r. Rok Rodziny w naszej metropolii będziemy przeżywać pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka. Patronem tego Roku jest święta Rodzina, która stanowi wzór każdej rodziny. Chciejmy w tym czasie włączyć się w akcje duszpasterskie oraz otoczyć rodziny modlitwą.

W najbliższy czwartek (24.04) w kościele parafialnym Msza Święta wyjątkowo o godzinie 17.00, bo o godzinie 18.00 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Tułowicach rozpocznie się Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów dekanatu niemodlińskiego. Jest to tak zwany wielkanocny konwent kapłanów.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte jak w każdą niedzielę oraz dodatkowo: o 15.00 na Cmentarzu Parafialnym w Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego oraz o 15.00 w ZOLu.

Serdecznie zapraszamy także na Nieszpory Świąteczne o 17.30

 

W Drugi Dzień Uroczystości Msze Święte jak w każdą niedzielę. Suma o godzinie 11.00 będzie sprawowana w intencji ministrantów seniorów i ich rodzin, a także organizatorów i sponsorów koncertu Magdy Anioł, zaś o 12.30 Msza Święta Chrzcielna.

„Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze” Wj 12, 11-14. Pascha czyli przejście, gdy nadeszła jego godzina.

Obchody Triduum rozpoczynamy od spotkanie przy stole Eucharystycznym. Tajemnica przejścia bierze swój początek w czasie Ostatniej Wieczerzy, jaką spożywa Jezus wraz z swoimi uczniami. Będą miały miejsce znamienne słowa i gesty. Czytając słowa Pisma Świętego, wchodzimy głęboko w atmosferę tego wieczoru. Najpierw Chrystus, Pan i Nauczyciel, jak sługa umywa nogi swoim uczniom. Dziś wiemy, że może oznaczać to służebny charakter kapłaństwa, nawołując jednocześnie do wiernego naśladowania przykazania „wzajemnej miłości”. Symbolikę umycia nóg tłumaczyć można również jako oczyszczenie z grzechów powszednich lub jako zgładzenie win dokonujące się przez Eucharystię. Po tym czynie Jezus, „gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim”. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew, daje nam jako pokarm. Nie trzeba przypominać słów Ewangelii, gdyż słyszane podczas każdej Mszy świętej są nam wszystkim doskonale znane. Chrystus ofiaruje siebie za nas, a my mamy czynić to na Jego pamiątkę. Wydarzenia z wieczernika możemy odnieść również do historii Żydów, którzy spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Po tym Chrystus wzruszył się do głębi i wyjawia uczniom fakt, że zostanie zdradzony i to przez jednego z nich. Uczniowie więc mieli prawo czuć się zatrwożeni i niepewni. Na koniec Jezus wygłasza mowę pożegnalną, w której mówi o nadejściu Ducha Świętego oraz o swoim powtórnym przyjściu. Po Mszy św. przenosimy się do ciemnicy, gdzie rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia.

O godzinie 9.30 w Opolskiej Katedrze Msza Święta Krzyżma.

O 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej. W jej czasie obrzęd ustanowienia nowych ministrantów ołtarza i ministrantów Słowa Bożego.

Po Mszy Świętej adoracja w ciemnicy do godziny 22.00 oraz w Wielki Piątek od 6.00 do 18.00.

„Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.” Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus, najwyższy Kapłan, sam złożył ofiarę z siebie. W ciągu dnia kapłani wchodzą w ciszy i padają na twarz przed krzyżem. Jest to mocny gest największego uniżenia przed tajemnicą. Obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczynają się milczeniem. Są sytuacje, w których słowa są zbędne. W obliczu śmierci i tak wielkiej ofiary brak słów ma ogromny wyraz.

Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, a także Komunia święta. W tym dniu przede wszystkim zajmujemy się rozważaniem męki Pańskiej. Po dwóch tygodniach zostają odsłonięte krzyże w całym kościele. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana. Następnie, zgodnie z tradycją naszej parafii, wszyscy udają się, aby ucałować krzyż. Śpiewamy w tym czasie jedną z najbardziej przejmujących pieśni: „Ludu mój ludu”. Po adoracji krzyża przyjmujemy Komunię świętą. Ze względu na fakt, iż nie sprawujemy w tym dniu Eucharystii i nie ma przeistoczenia, otrzymujemy ciało konsekrowane poprzedniego dnia.

Obrzędy kończą się przeniesieniem eucharystycznego Ciała Chrystusa do tzw. Grobu Pańskiego, gdzie będzie spoczywało do wieczoru następnego dnia, gdzie będzie cały czas adorowane. Monstrancja przykryta białym welonem symbolizuje całun, w który owinięto martwe ciało Jezusa.

O godzinie 7.00 Ciemne Jutrznie.

Od 8.00 odwiedziny chorych w mieście i na wioskach.

O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

O 16.00 Liturgia Wielkiego Piątku w Grodźcu.

O 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku w Niemodlinie.

Adoracja przy Bożym Grobie po zakończonej liturgii do Wielkiej Soboty do godziny 21.00

Okazja do Spowiedzi Świętej od godziny 22.00 do godziny 7.00 w Wielką Sobotę

 

Plan adoracji przy Bożym Grobie

Czytaj więcej...

Jest to dzień zapowiadający wielką Wigilię Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego, która ma miejsce z soboty na niedzielę i jest nazywana Wielką Nocą, stąd też się wzięła inna polska nazwa Świąt Paschalnych: Święta Wielkanocne. Przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem, przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta: ministranci, harcerze, dzieci Maryi. Wierni przychodzą do kościoła, gdzie kapłani błogosławią pokarmy tzw. święconki czy święcone, które zostaną spożyte podczas uroczystego śniadania.

Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni. Następnie kapłan wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”, wytycza pięć punktów, umieszczając w nich duże gwoździe, symbolizujące pięć ran Jezusa.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata, trzeciego dnia powstał z martwych. Kolejna, trzecia już część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest tajemnicom sakramentu chrztu. Zostaje poświęcona woda przez włożenie paschału do naczynia z wodą i wypowiadaniu słów błogosławieństwa, które przypomina odradzającą moc wody. Na koniec odprawiana jest Eucharystia.

W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”.

O 7.00 ciemne jutrznie.

Święcenie pokarmów w Niemodlinie: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, w Szydłowcu o 11.30, Jaczowicach o 12.00, zaś w Grodźcu o 12.30.

Liturgia Wielkiej Soboty o 22.00, a po niej Procesja Rezurekcyjna.

Strona 1 z 86

Diecezja Opolska

Diecezja Opolska


Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się dopiero od 1972 r., czyli od definitywnego uregulowania sytuacji państwowo-prawnej i kościelnej na całym terytorium tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez papieża Pawła Vl.

Czytaj więcej...

Caritas

CaritasHistoria Parafialnego Caritas w Niemodlinie jest bardzo długa. Jednak do jego wskrzeszenia i usprawnienia działalności doszło w 2003 roku, dzięki inicjatywie ks. proboszcza Jerzego Chyłka.

Czytaj więcej...

Go to top

Copyright 2010 - 2013 parafianiemodlin.pl.